سعید حیاتی

نام و نام خانوادگی
سعید حیاتی
تاریخ تولد
1356/04/15
تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
سمت فعلی در شورا
رییس کمیسیون خدمات شهری
سوابق شغلی
عضو دوره سوم ، چهارم و پنجم شورای شهر بندرماهشهر، عضو شورای شهرستان بندرماهشهر ، عضو شورای استان خوزستان ، نماینده استان خوزستان د شورای عالی استانها، رییس کمیسیون نظارت شورای عالی استانها ، مشاور مرکز پژوهش های شورای شهر تهران،

 

 1