مینا افشون

نام و نام خانوادگی
مینا افشون
تاریخ تولد
1360/02/13
تحصیلات
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
سمت فعلی در شورا
رییس کمیسیون بودجه
سوابق شغلی
10سال سابقه مدیریت مدارس