شهناز حیدری

نام و نام خانوادگی
شهناز حیدری
تاریخ تولد
1353/04/20
تحصیلات
کارشناس حسابداری
سوابق شغلی
مسئول بودجه و گزارشات مالی و برنامه ریزی، رییس حسابرسی پتروشیمی فن آوران

 7