اجرایی عملیات زیر سازی و اسفالت میدان خیابان شهید مطهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : عملیات زیر سازی  و اسفالت میدان خیابان شهید فهمیده توسط تلاش های بی وقفه واحد زیر سازی و اسفالت شهرداری بندر ماهشهر