تعویض جداول فرسوده خیابان امام شمالی توسط واحد عمران شهرداری بندرماهشهر + تصاویر