برگزاری کلاس آموزشی واحد اجراییات + تصاویر

کلاس آموزشی واحد اجراییات برگزار شد.

به منظور ایجاد آمادگی حداکثری و توانمندسازی کارکنان واحد اجراییات شهرداری بندرماهشهر، کلاس آموزشی و توجیهی پیرامون آیین نامه های حقوقی و اختیارات نیروهای اجراییات در سالن جلسات برگزار گردید.