اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در فضای سبز مجموعه تفریحی خورسیف توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر + تصاویر