پخش ۱۳۲۰تن آسفالت در فاز ۷ بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : شهردار بندر ماهشهر گفت : بمنظور سهولت در تردد ماشین آلات عبوری ، و رفاه حال شهروندان گرامی واقع در فاز ۷ ، از ایتدای سال تا کنون ۱۳۲۰ تن آسفالت به متراژ ۷۹۰۰مترمربع بخش گردیده است . مهندس مجاهد نظارات افزود : شهرداری وشورای اسلامی شهر با تعامل و هماهنگی فی مابین ، با جدیت و همت مضاعف به دنبال آن هستند ، که اتفاقات بزرگی در راه پیشرفت و توسعه شهر رقم زده شود . تا شاهد رضایتمندی شهرواندان گرامی شهرمان باشیم .