شهرداربندرماهشهر خبرداد: عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

مهندس مجاهد نظارات : با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر اصلی عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری توسط شهرداری بندرماهشهر درحال اجراء می باشد .

شهردار بندرماهشهر اظهار کرد: عدم نامگذاری برخی از معابر بواسطه گسترش و توسعه سطح شهر باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شهروندان شده است.

وی از نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری خبر داد و بیان کرد: تا کنون تعداد۱۱۶۱تابلو دیواری و تعداد۳۲۶ تابلوی پایه داردر مرکز شهر و در شهرکها تعداد ۳۴۵ تابلوی دیواری و۱۰۰ تابلوی پایه دار نام معابر نصب گردیده است.

نظارات اعلام کرد: برخی از معابرشهری بخصوص درناحیه صنعتی فاقد نام است که اخیرا توسط شهرداری منطقه دو وواحد ترافیک شهرداری شناسایی شده که بزودی در کمیسیون نامگذاری شورا مطرح وبه تصویب خواهد رسید.

وی عنوان کرد : برخی دیگر از معابر سطح شهر دارای نام است ولی فاقد تابلو است که شهرداری در حال تهیه ونصب تابلوهای این مناطق نیز می باشد.

شهرداربندرماهشهر افزود: برخی از تابلوهای معابر شهر هم فرسوده شده است که عملیات جایگزین نمودن تابلوهای جدید در این معابر هم در دستور کار شهرداری قرار دارد .