نصب پایه های روشنایی در پیاده رو پارک خطی بلوار خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :
بمنظور تامین روشنایی ، زیبایی و رفاه حال شهروندان گرامی ، شهرداری بندر ماهشهر توسط واحد تاسیسات اقدام به نصب پایه های روشنایی ۶ متری درپیاده رو پارک خطی بلوار خلیج فارس نموده است.