برگزاری جلسه پدافند غیر عامل در شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور بررسی و راهکاری عملی پدافند غیر عامل و چگونگی انجام کار جلسه ای با حضور مهندس مجاهد نظارات شهردار ، مهندس کاظمی معاونت شهرسازی و امور زیر بنایی، ابراهیمی مسئول واحد زیباسازی ، الهایی مدیریت روابط عمومی و همچنین امور اداری برگزار گردید . در این جلسه مهندس نظارات بر چگونگی و راهکارهای عملی پدافند غیر عامل و همچنین آموزش شهروندان گرامی در مواقع بحران و حوادث و برنامه ریزی و هماهنگی مجموعه ادارات و سازمانها در شهر تاکید نمود.