برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهری در فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور ساماندهی بافت های فرسوده شهر بندر ماهشهر و همچنین شهرک های آیت الله طالقانی و شهید رجائی ، جلسه ستاد باز آفرینی شهری با حضور دکترگلمردای نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، دکتر روستا نماینده محترم ویژه وزیر مسکن راه و شهرسازی ، مهندس جمهور مدیر کل دفتر ملی ستاد بازآفرینی ، مهندس پور سلان مدیر کل راه مسکن وشهرسازی استان خوزستان ، معاونین فرماندار شهرستان بندر ماهشهر دکتر عبادی و دکتر آریا زنگنه ، دکتر سالم عبادی بخشدار بخش مرکزی ، مهندس مجاهد نظارات شهردار ، مهندس مجتبی آبادی رئیس و کامران رئیس قنواتی عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و برخی از مدیران و مسئولین محلی ، در فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر برگزار شد .

در این جلسه با محوریت بافتهای فرسوده شهر بندر ماهشهر و شهرک های آیت الله طالقانی و شهید رجائی میان اعضائ بحث و بررسی و تبادل نظر شد .

در حاشیه این جلسه باحضور مهندس مجاهد نظارات شهردار بندر ماهشهرو دکتر روستا نماینده ویژه وزیر مسکن راه و شهر سازی و هئیت همراه از بافت های فرسوده شهر به ویژه منطقه کاریابی بازدید بعمل آمد.