نامگذاری یکی از معابر شهرک آیت الله طالقانی بندر ماهشهر به نام خطیب توانا و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر : در راستای ارج نهادن و بزرگداشت مقام شامخ خطیب توانا و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت مرحوم سید عبدالصاحب ریحانی ، با حضور مهندس مجاهد نظارات شهردار ، مهندس آبادی رئیس ، حمید غبیشاوی نایب رئیس ، فیصلی زاده و سعید حیاتی عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر ائمه جمعه شهرک آیت الله طالقانی و شهر شهید چمران ، دکتر قمر فرماندار سابق شهرستان و شهروندان گرامی شهرک آیت الله طالقانی ، یکس از معابر این شهرک به نام خیابان خطیب توانا و شاعر اهل بیت (ع) مرحوم سید عبدالصاحب ریحانی نامگذاری گردید.