جلسه انتخاب رئیس و اعضای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر

جلسه انتخاب رئیس و اعضای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر و نیز نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری و ادارات بعدازظهر امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۰۳ در صحن شورای اسلامی شهر بندرماهشهر برگزار که نتیجه به شرح ذیل می باشد :

✳کمیسیون برنامه و بودجه :
مینا افشون رئیس کمیسیون
ناصر فیصلی عضو
سعید حیاتی عضو
✳کمیسیون خدمات :
سعید حیاتی رئیس کمیسیون
ناصر فیصلی عضو
مجتبی آباد عضو

✳کمیسیون فرهنگی :
ناصر فیصلی رئیس کمیسیون
کامران رئیس قنواتی عضو
مینا افشون عضو

✳کمیسیون املاک ،عمران و حقوقی :

کامران رئیس قنواتی رئیس کمیسیون
ناصر فیصلی عضو
مینا افشون عضو