زیر سازی ، لکه گیری و آسفالت خیابان فردوسی منطقه ۲ شهرداری بندر ماهشهر (ناحیه صنعتی )

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : زیر سازی ، لکه گیری و آسفالت خیابان فردوسی منطقه ۲ شهرداری (ناحیه صنعتی ) ، توسط واحد زیر سازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر