شهردار بندرماهشهر: علیرغم مشکلات مالی توانسته ایم بابرنامه ریزی صحیح حقوق کارکنان را به موقع پرداخت و بدهی شهرداری راکاهش دهیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهرمهندس مجاهد نظارات اظهار کرد : با وجود کاهش شدید درآمد شهرداری‌های سراسر کشور، وعلیرغم اینکه این روزها بسیاری از این شهرداری ها با مشکلات زیادی در زمینه بودجه مواجه هستند و در خیلی از شهرها، کارمندان چند ماهی می شود که حقوق نگرفته اند لکن ما سعی کرده‌ایم ضمن بروز کردن حقوق پرسنل، پروژه‌های کوچک و بزرگ شهری را برای رفاه حال شهروندان اجراء نماییم .

ایشان با اشاره به اینکه درآمد شهرداری‌ها در سطح کشور به شدت کاهش یافته است، تصریح کرد: کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می شود که این خود سبب خواهد شد شهرداری نقش‌ فعال‌تر و مفید‌تری در محیط‌ شهری ایفا‌ نماید‌ و پاسخگویی مناسبی‌ به نیازهای شهروندان داشته‌ باشد‌.

شهرداربندرماهشهر باتاکید براینکه یکی از درآمدهای شهرداری ارزش افزوده است بیان داشت : در حالی که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله درصد سهم شهرداری از میزان مالیات وصولی و همچنین تعداد و گستره مؤدیان مشمول قانون، افزایش داشته است ولی میزان سهم واریزی به شهرداری بندرماهشهر درشش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش شدیدی داشته که مشکلاتی را برای شهرداری در تأمین منابع موردنیاز پیش بینی شده در بودجه امسال به همراه داشته است.

وی بیان کرد: با وجود همه محدودیت‌های مالی و اقتصادی در سطح کشور، در شهرداری بندرماهشهر توانسته‌ایم ضمن بروز کردن پرداخت حقوق پرسنل، بدهی شهرداری را از ۴۵۰ میلیارد ریال به ۲۸۰ میلیارد ریال کاهش دهیم ، پروژه‌های کوچک و بزرگ شهری را پیش برده و به سمت اهداف حرکت کنیم .

ایشان تعامل وهم افزایی با شورای شهر، هماهنگی بین‌بخشی، تلاش و پیگیری در ایجاد درآمد بیشتر و دقت در هزینه‌ها ،صرفه جویی و نعمت نیروهای متخصص، توانمند و باتجربه و همچنین همکاری خوب شهروندان در پرداخت عوارضات خود را سبب این موفقیت دانست .

نظارات با بیان اینکه حق آلایندگی یکی دیگر از عوارضاتی است که بحق باید به شهرداری پرداخت شودکه متاسفانه بعضا در پرداخت آن کوتاهی می شود افزود : عوارض آلایندگی حق شهرداری وحق مردم این منطقه است و صنایع هم تا زمانیکه آلایندگی دارند باید عوارض را بپردازند و از طرف دیگر در جهت رفع و کاهش آلایندگی خود اقدام کنند.