بازدید مهندس مجاهد نظارات شهردار بندر ماهشهر از پروژه مجموعه شهربازی مسقف شهربازی مون

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر صبح امروز مهندس نظارات شهردار بندر ماهشهر باحضور در پارک فردوس از پروژه مجموعه شهربازی مسقف شهربازی مون با حضور مهندس فیاضی مسئول تاسیسات شهرداری از روند پیشرفت این پروژه بازدید بعمل آورد .

 1