حضور سر زده مهندس مجاهد نظارات در منطقه ۲ شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : مهندس مجاهد نظارت شهرداربندر ماهشهر با حضور سرزده خود در منطقه ۲ شهرداری ضمن بازدید از فعالیت های مدیریت این منطقه ، جلسه فوری بررسی و پیگیری مشکلات این منطقه را تشکیل داد.