رنگ آمیزی و نصب چراغ های چشمک زن سرعت کاههای شهرک طالقانی توسط مدیریت منطقه ٣

 

به گرارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :رنگ آمیزی و نصب چراغ های چشمک زن سرعت کاههای شهرک طالقانی توسط مدیریت منطقه ٣