برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا با حضور مهندس نظارات شهردار بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : صبح امروز مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مهندس نظارات شهردار و کارکنان شهرداری

در نماز خانه شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .