جلسه بررسی و پیگیری مشکلات فروشدگان مجموعه تجاری نگین با حضور مجاهد نظارات شهردار و مجتبی آباد رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در این شهرداری برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :صبح امروز جلسه بررسی و پیگیری مشکلات فروشدگان مجموعه تجاری نگین با حضور مجاهد نظارات شهردار و مجتبی آباد رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در این شهرداری برگزار گردید.