احداث میدان ورودی ناحیه صنعتی منطقه ۲ شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:  احداث میدان ورودی ناحیه صنعتی منطقه ۲ شهرداری