عملیات احداث مخازن آب فضای سبز خطی دستگاه ۲۱۸- حاشیه خیابان بندر امام ره – پارک اتلانتیک

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :عملیات احداث مخازن آب فضای سبز خطی دستگاه ۲۱۸- حاشیه خیابان بندر امام ره – پارک اتلانتیک