سرویس بهداشتی پارک خطی کنار منطقه سوم دریایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :سرویس بهداشتی پارک خطی کنار منطقه سوم دریایی