جدولکاری و اجرایی لایه اساس بلوار اتصالی میدان انرژی هسته ای تا کوی سعدی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جدولکاری و اجرایی لایه اساس بلوار اتصالی میدان انرژی هسته ای تا کوی سعدی