دیدار مهندس حمید غبیشاوی از واحد های اداری شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :دیدار مهندس حمید غبیشاوی از واحد های اداری شهرداری بندر ماهشهر