تلاشگران واحد عمرانی و خدمات شهر شهرداری بندرماهشهر در جهت رفع گرفتگی های معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :تلاشگران  واحد عمرانی و خدمات شهر شهرداری بندرماهشهر در جهت رفع گرفتگی های معابر سطح شهر