حفاری و لوله گذاری عرض جاده کمر بندی ماهشهر – هندیجان حد فاصل پل بصیبرت میدان کارگر جهت دفع و انتقال آبهای سطحی فاز ۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر : عملیات شبانه نیرو های زیر سازی و آسفالت و واحد عمرانی ، حفاری و لوله گذاری  عرض جاده کمر بندی ماهشهر – هندیجان حد فاصل پل بصیبرت میدان کارگر جهت دفع و انتقال آبهای سطحی فاز۷