جلسه بررسی و پیگیری مشکلات راننده گان واحد تاکسیرانی بندر ماهشهر با حضور شهردار مهندس مجاهد نظارات، مجتبی آباد رئیس شورای اسلامی شهر و نمایندگان رانندگان در شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جلسه بررسی و پیگیری مشکلات راننده گان واحد تاکسیرانی بندر ماهشهر با حضور شهردار مهندس مجاهد نظارات، مجتبی آباد رئیس شورای اسلامی شهر و نمایندگان رانندگان در شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .