لکه گیری تراشه های نشست کرده جاده کمر بندی با بیس توسط گروه آسفالت

بهگزارش روابط عمومی شهرداری وشرای اسلامی شهر بندر ماهشهر: لکه گیری تراشه های نشست کرده جاده کمر بندی با بیس توسط گروه آسفالت شهرداری بندر ماهشهر