پیاده روی بمناسبت شهادت امام رضا (ع) از میدان شهید فهمیده تا آستان مقدس امامزاده حمزه (ع)به روایت تصویر

پیاده روی بمناسبت شهادت امام رضا (ع)

پیاده روی بمناسبت شهادت امام رضا (ع) از میدان شهید فهمیده تا آستان مقدس امامزاده حمزه (ع)به روایت تصویر

 1