جلسه بررسی و پیگیری پروژه های عمرانی شهرک آیت الله طالقانی با حضور حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر و مهندس محسن نظارات در دفتر فنی شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : جلسه بررسی و پیگیری پروژه های عمرانی  شهرک آیت الله طالقانی با حضور حمید غبیشاوی عضو شورای اسلامی شهر و مهندس محسن نظارات در دفتر فنی شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .

حمید غبیشاوی در این جلسه ضمن تشکر از زحمات واحدهای دفتر فنی و عمرانی شهرداری ، درخواست پیگیر هر چه بیشتر پروژه های عمرانی سطح شهر به ویژه در شهرک آیت الله طالقانی شد .