شروع عملیات کاشت فضای سبز پارک ورودی شهرک طالقانی توسط منطقه ٣

شروع عملیات کاشت فضای سبز پارک ورودی شهرک آیت الله طالقانی توسط  منطقه ٣

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

بمنظور زیبایی و طراوت و نیز ایجاد فضای مفرح جهت ساکنان منطقه واحد فضای سبز منطقه ۳ شهرداری در شهرک آیت الله طالقانی اقدام به ایجاد و احداث پارک وفضای سبز در ورودی این شهرک نموده است که این امر موجب زیبایی و ساماندهی ورودی این منطقه خواهد شد .