جابجایی ۱۵۶،۰۸۷نفر مسافر توسط سازمان اتوبوسرانی بندرماهشهر درمهر۹۷

 

به گزارش روابط عمومی شهر داری وشورای اسلامی شهربندر ماهشهر:

سرپرست سازمان اتوبوسرانی مشترک بندرماهشهر،بندرامام خمینی(ره) وحومه درتشریح عملکرد یک ماهه مهرسال۹۷بیان داشت:این سازمان بنابه خدمات رسانی مطلوب وجابجایی مسافرین درون شهری وشهرکهای تابعه بیش از۱۵۶،۰۷۸ نفر راجابجا کرده است.

مهندس بهشادبهبهانی افزود:این سازمان با دارا بودن۲۸ دستگاه اتوبوس فعال،که هراتوبوس بطورمیانگین نسبت به جابجایی۵۵۷۵نفرمسافر درمهرماه سال۹۷نموده است.

ایشان خاطرنشان کردند،سازمان اتوبوسرانی بندرماهشهر در همه مناسبتهای ملی-مذهبی واعیاد خدمت رسانی به مردم عزیز راسرلوحه کاری خود قرار داده است وهمواره تلاش مضاعف دارد./