جلسه مجمع مشورتی بانوان شورایی استان خوزستان برگزار شد


در این جلسه که به ریاست سید حسن موسوی رییس شورای اسلامی استان خوزستان برگزار شد سرکار خانم موسوی مدیرکل امور بانوان و همچنین آقایان حفیظ الله مهمدی و سید محسن موسوی نمایندگان شورای اسلامی استان خوزستان در شورای عالی حضور داشتند.
این جلسه با صحبت های آقای موسوی رییس شورا آغاز شد ، سپس خانم موسوی مدیر کل امور بانوان به ایراد سخنانی در حوزه بانوان پرداختند.
و بعد از آن آقای سید محسن موسوی در مورد مجمع مشمورتی بانوان توضیحاتی ارائه دادند و رای گیری هیات رییسه مجمع مشورتی را آغاز نمودند. که پس از رای گیری، اعضای هیات رییسه به صورت زیر انتخاب شدند:
۱-      سرکار خانم چعب به عنوان رییس
۲-      سرکار خانم حیدری به عنوان نایب رییس
۳-      سرکار خانم حزباوی به عنوان سخنگو
۴-      سرکار خانم فتاحی به عنوان منشی اول
۵-      سرکار خانم احمدی به عنوان منشی دوم
۶-      سرکار خانم قلاوند به عنوان رابط بانوان شورایی