احداث کانال دفع آب های سطحی ودال گذاری درشهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر:

شهرداری منطقه۳ درشهرک ایت الله طالقانی جهت رفاه حال وترددساکنان محترم خیابان ابوذرشمالی۷ اقدام به احداث کانال دفع آبهای سطحی ونیزدال گذاری نموده است که این امرخوشحالی مردم منطقه را به دنبال داشته است.

برهمین اساس شهرداری بندرماهشهر وشورای اسلامی شهر،خدمت رسانی به مناطق محروم وکم توسعه یافته راسرلوحه کارخود قرار داده است.