ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری در بندرماهشهرتسهیل می شود

رئیس شورای اسلامی شهر بندرماهشهر گفت: با توافقات اولیه انجام شده بین مدیریت شهری و مسئولین دانشگاهی،ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری به منظور بهره مندی از ظرفیت های علمی برای توسعه شهری تسهیل می شود.

ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری در بندرماهشهرتسهیل می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

مجتبی آبادی  اظهار داشت: با توجه به اهمیت پیشبرد بهتر امور شهری و بهره گیری از طرح و برنامه های کارشناسی در فعالیت های مختلف مدیریت شهری، جلسات و رایزنی های مختلفی با مسئولین دانشگاه آزاد واحد بندرماهشهر و پیام نور این شهرستان انجام شده تا بتوان در یک محیط کاملا علمی به یاری مدیریت شهری برای توسعه همه جانبه پرداخت.
وی افزود: در این جلسات با حضور اساتید رشته های مختلف دانشگاهی به بررسی و تحلیل مسائل مختلف شهر و امور شهرداری پرداخته شد که مقرر شد مطابق کمسیون های موجود در شورای اسلامی شهر از جمله خدمات، بودجه، فرهنگی و عمرانی راه کارهایی اجرایی برای تخصصی تر کردن برنامه های این کمسیون ها با یاری اساتید دانشگاهی ارائه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر در ادامه از طراحی برنامه هایی کارشناسی برا ی واحدهای مختلف شهردار ی بندرماهشهر خبر داد و گفت: با تسهیل ارتباط دانشگاه با مدیریت شهری برنامه های قابل توجهی در بخش های مختلف شهرداری از جمله ارائه روش های علمی مدیریت پسماند شهری، راه کارهای نوین زیباسازی و منظر شهری و همچنین بهبود معماری و عمران شهری می توان اجرا کرد که بدون شک کمک موثری به بهبود محیط شهری خواهد کرد.
آبادی ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیت های علمی دانشگاهی در ارکان مختلف جامعه کارساز است و اشاعه این فرهنگ به دیگر سازمان ها می تواند توسعه شهری را یکپارچه کرده و با یک انسجام موجب تحول در مدیریت شهری شود.
عضو شورای اسلامی شهرستان در پایان از اجرای طرح های علمی در مسائل کلان شهرستان خبر داد و عنوان کرد: بهره مندی از طرح و ایده های دانشگاه تنها به مسائل شهری ختم نمی شود بلکه طرح های علمی زیادی نیز برای مسائل مختلف کلان شهرستان از جمله مسائل زیست محیطی در دستور کار گرفته است که تحقق آن مستلزم هماهنگی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان است که در آن صورت می توان چشم انداز روشنی را برای آینده این شهرستان متصور شد.