عملیات لایروبی،اصلاح ودال گزاری درشهرک ایت الله طالقانی

به گزارش رواط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندرماهشهر.

شهرداری منطقه۳ بندرماهشهر  جهت رفاه حال شهروندان و ترددآسان اهالی محترم خیابان سلمان فارسی۷ درشهرک ایت الله طالقانی اقدام به لایروبی،اصلاح ودال گذاری برای دفع آبهای سطحی آن محل نمود.

که این اقدام شایسته باعث خوشحالی وتشکرفراوان اهالی آن منطقه ازشهردارمحترم واعضای شورای اسلامی بندر ماهشهر گردید