مراسم عطر افشانی و برگزاری زیارت عاشورا در مزار مطهر شهدا وهمچنین متبرک کردن قطعه شهدا با بیرق سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) بمناسبت هفته بسیج و هفته وحدت

مراسم عطر افشانی و برگزاری زیارت عاشورا در مزار مطهر شهدا وهمچنین متبرک کردن قطعه شهدا با بیرق سرور و سالار

شهیدان امام حسین (ع) بمناسبت هفته بسیج و هفته وحدت