لوله کشی سیستم آبیاری قطره ای در بلوار کمربندی از میدان کارگر تا میدان شهید فهمیده توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :لوله کشی سیستم آبیاری قطره ای در بلوار کمربندی از میدان کارگر تا میدان شهید فهمیده توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر