بازدید فرماندار وبرخی از مسئولان شهری از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر:

درجهت رسیدگی وپیگیری مشکلات مردم شریف بندر ماهشهر،طی روز گذشته مهندس بیرانوند فرماندارشهرستان،حمیدغبیشاوی نائب رئیس،کامران رئیس قنواتی وناصرفیصلی زاده ازاعضای شورای اسلامی شهر

وهمچنین گنجی پور معاونت خدمات شهری شهرداری،امیری معاونت اجرایی اداره آبفا ازنزدیک درجریان مشکلات مردم  درسطح شهرقرار گرفتند وآنها را مورد برسی قرار دادند.

درادامه این بازدیدها فرماندار محترم وهیآت همراه از آبگرفتگی سطح شهر بویژه خیابان بلال۳ درفاز۵ بازدید کرده وخواهان رفع آبگرفتگی از این خیابان جهت رفاه حال ساکنین این محل شدند./