احداث کانال دفع آب های سطحی درشهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر:

 

شهرداری منطقه۳ درشهرک ایت الله طالقانی جهت رفاه حال شهروندان محترم  وتردد آسان، اقدام به احداث کانال دفع آبهای سطحی  درخیابان ولی عصر نموده، که این امرخوشحالی مردم منطقه را به دنبال داشته است.

برهمین اساس شهرداری بندرماهشهر وشورای اسلامی شهر،خدمت رسانی به مناطق محروم وکم توسعه یافته راسرلوحه کارخود قرار داده است./