برگزاری جشن بزرگ ربیع با حضور دانش آموزان برتر کارکنان شهرداری بندر ماهشهر

برگزاری جشن بزرگ ربیع با حضور دانش آموزان برتر کارکنان شهرداری بندر ماهشهربه روایت تصویر