بازدید نائب رئیس شورای اسلامی شهربندرماهشهر ازجشنواره بزرگ کودک ونوجوان

نائب رئیس شورای اسلامی بندر ماهشهر از جشنواره کودک ونوجوان به منظور برسی ابعاد مختلف آن بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندر ماهشهر:

 

حمیدغبیشاوی نائب رئیس شورای اسلامی شهر شب گذشته ازجشنواره بزرگ کودک ونوجوان بازدید کرده وبه گفتگو باشهروندان وغرفه داران پرداخت.

وی هدف شهرداری وشورای اسلامی شهر را ازبرگزاری این جشنواره ترویج روحیه نشاط وشادی دربین شهروندان وبه ویژه کودکان ونوجوانان که از اهمیت قابل توجهی درجامعه برخوردارند،برشمرد وقول مساعدی برای استمرار برگزاری این قبیل برنامه ها داد.

غبیشاوی ویژگی منحصر به فرد این جشنواره راعلمی وآموزشی بودن محتوای آن دانست که بدون شک کمک موثری به تقویت روحیه نشاط وامید دربین شهروندان وبه خصوص دربین سنین کودک ونوجوان خواهد داشت./