جذب منابع سرمایه گذاری زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است

جذب منابع سرمایه گذاری زمینه ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است

معاون مدیرکل سازمان دفتر سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: جذب منابع سرمایه گذاری؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را به دنبال دارد که این مهم مستلزم شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرماهشهر، قهرمانی اظهار داشت: در این دوره آموزشی؛ مطالبی در ۵ محور سرمایه گذاری خارجی، مشوق های سرمایه گذاری خارجی، تعریف ابعاد و اهداف سرمایه گذاری خارجی و همچنین عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی ارائه شد که خوشبختانه باز خورد خوبی به همراه داشت.

وی افزود: بطور کلی جذب منابع چه داخلی چه خارجی در شهرها و کشورها زمینه ساز توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است از این رو به ویژه در برنامه ششم توسعه کشور به جذب سرمایه بخصوص سرمایه گذاری خارجی تاکید شده است.

معاون مدیرکل سازمان دفتر سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران در ادامه عنوان کرد: به دنبال فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری خارجی توسط شهرداری بندر ماهشهر و در سطح گسترده تر، مسوولین استانی؛ بدون شک توسعه شهری، افزایش رفاه شهروندان، اشتغال زایی و امنیت اجتماعی را در شهرستان بندر ماهشهر و استان خوزستان در پی خواهد داشت.
قهرمانی اضافه کرد: برای اجرای کردن این طرح و برنامه؛ شناسایی ظرفیت های شهرستان و استان در زمینه سرمایه گذاری خارجی و ارائه آن به دفتر سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت است.

معاون مدیرکل سازمان دفتر سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بیان کرد: وظیفه هر دولت است که حداقل های لازم برای توسعه جامعه را فراهم کند و تحقق این امر مستلزم جذب منابع و سرمایه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر کجا سرمایه نفوذ کند، امنیت و رفاه را نیز به دنبال دارد، در کل جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی مثبت ارزیابی می شود، چراکه به همراه خود توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه سیاسی را به دنبال دارد.