اقدامات اخیرشهرداری منطقه ۳ بندر ماهشهر

بخشی از اقدامات خدماتی وعمرانی انجام گرفته شهرداری منطقه3 (شهرک ایت الله طالقانی)

 

?اصلاح کانال فرعی آخرخیابان ابوذر جنوبی۱۱

 

 

?اصلاح کانال رفع ابهای سطحی خیابان سیدهاشم۱ وانتهای خیابان مجاهد

 

?لکه گیری خیابان ذولفقار۱ ، ابوذر جنوبی۱۲ ،سیدهاشم۳وآیت۳