حفاری و لوله گذاری جهت مکانیزه، تحت فشار کردن سیستم آبیاری پارک نسترن،جهت کاهش مصرف آب، و افزایش کارایی مصرف آب،توسط فضای سبز منطقه دو

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :حفاری و لوله گذاری جهت مکانیزه، تحت فشار کردن سیستم آبیاری پارک نسترن،جهت کاهش مصرف آب، و افزایش کارایی مصرف آب،توسط فضای سبز منطقه دو شهرداری بندر ماهشهر