برگزاری طرح جهادی پاکسازی ونظافت عمومی درپارک بهار

طرح جهادی پاکسازی عمومی

در راستای پاکیزگی و طراوت در شهر، طرح پاکسازی و نظافت عمومی باحضور مهندس مجاهد نظارات شهردار،ناصرفیصلی زاده و سرکار خانم افشون از اعضای شورای اسلامی شهر،و معاونت ها ومسئولین شهرداری در پارک بهار ،معابر و کوچه های اطراف آن برگزار شد.

به گرارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر:
در راستای پاکیزگی و طراوت در شهر، طرح پاکسازی و نظافت عمومی باحضور مهندس مجاهد نظارات شهردار،ناصرفیصلی زاده و سرکار خانم افشون از اعضای شورای اسلامی شهر،و معاونت ها ومسئولین شهرداری در پارک بهار ،معابر و کوچه های اطراف آن برگزار شد.
مهندس مجاهد نظارات شهردار بندر ماهشهر دراین ارتباط گفت:
طرح جهادی پاکسازی ونظافت عمومی در راستای طراوت و نشاط و سلامت شهروندان گرامی در نقاط مختلف شهری برگزار میشود که این امر موجبات خرسندی شهروندان را به دنبال داشته است.
ایشان افزودند:مردم عزیز شهر،همواره شهرداری را در امر نظافت عمومی ،همیاری نموده وخواهان تلاش مضاعف مردم در پاکیزگی نظافت در شهر شد.
مهندس نظارات در پایان اظهارنمود این طرح شامل :نخاله برداری ،شستشوی مخازن زباله وجداول،جاروکشی،چنگال زنی و توضیع کیسه های زباله و تقدیر از کارگر نمونه در واحد خدمات شهری همراه بوده است