دیدار شهردار بندرماهشهر ازپایانه مسافربری خلیج فارس به مناسبت گرامیداشت روزحمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شهر داری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر:

طی روزگذشته مهندس مجاهد نظارات شهردار  بندر ماهشهربه همراه مهندس مجتبی آبادی رئیس  شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پایانه مسافربری خلیج فارس بازدید وبامدیریت این پایانه  آقای اکبری و رانندگان عزیز به مناسبت ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل دیدار به عمل آوردند.

مهندس آبادی ومهندس نظارات به همین مناسبت  ضمن اهدا شاخه  گل  از  رانندگان زحمتکش قدر دانی وصمیمانه تشکر نموده، واین روز را به آنها تبریک گفتند.

که این امر موجب خرسندی وتقویت روحیه  ی رانندگان حاضر شد./