دیدارمردمی شهرداربندرماهشهر بامردم

دیدارمردمی شهرداربندرماهشهر بامردم

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر ، دیدار مردمی مهندس مجاهد نظارات شهرداربندرماهشهر در راستای ارتباط رو در روی شهروندان با شهردار است که درآن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار بندرماهشهر می پردازند.

روزهای دوشنبه هر هفته دیدار مردمی شهردار در دفتر ایشان برگزار میشود که در آن شهردار بندرماهشهر به مسائل ومشکلات شهروندان رسیدگی ودستورات لازم را صادر می نماید.

جلب رضایتمندی شهروندان، ارتباط رودرو و بدون

 

 

واسطه مردم با شهردار، تکریم ارباب رجوع از اهداف برگزاری جلسات ملاقات مردمی شهردار بندرماهشهر با شهروندان می باشد